Zasady anulowania

Masz prawo do odstąpienia od tej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Prawo odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia inna niż przewoźnik przyjęła przesyłkę.

Aby skorzystać z prawa do anulowania umowy, musisz poinformować nas (Gardenhouse, ul. Osiecka 4, 64-100 Leszno, e-mail: tomasz@gardenhouse24.pl) o swojej decyzji poprzez wyraźne oświadczenie (np. list wysłany pocztą, faksem lub e-mailem). Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, że przed jego upływem wyślesz informację, że chcesz skorzystać z przysługującego Ci prawa.

Skutki anulowania umowy

Jeżeli odstąpisz od umowy, zwrócimy Ci pieniądze. Możemy pomniejszyć zwrot, jesli dostarczone do Ciebie towary utracą wartość w wyniku Twoich nieprawidłowych działań. Zwrotu kosztów dokonamy bez zbędnej zwłoki i nie później niż –

(a) 14 dni od dnia, w którym otrzymamy od Ciebie zwrot dostarczonego towaru, lub

(b) (jeżeli nastąpi to wcześniej) 14 dni od dnia, w którym dostarczysz dowód zwrotu towarów, lub

(c) w przypadku braku dostawy towarów – 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Dokonamy zwrotu przy użyciu tego samego środka płatniczego, którego użyłeś przy kupnie, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie; w żadnym przypadku nie poniesiesz opłat związanych ze zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jesteś zobowiązany odesłać lub przekazać nam towar bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz towar przed upływem 14 dni.

Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.

Wszystkie przedmioty muszą być zwrócone w oryginalnym stanie – nieużywane z oryginalnymi metkami i etykietami. Przedmioty, które zostały otwarte lub uszkodzone mogą nie zostać przyjęte do zwrotu. Prosimy, upewnij się, że zwracane produkty są starannie zapakowane.

Otrzymasz zwrot pieniędzy za swój przedmiot jak tylko Twoje zamówienie do nas wróci. Koszty wysyłki nie są uwzględnione w zwracanej cenie.

Skontaktuj się z nami